Warning: Constant automattic\jetpack\extensions\social_previews\FEATURE_NAME already defined in /home/neob2eu1/public_html/wp-content/plugins/jetpack/extensions/blocks/social-previews/social-previews.php on line 14
Adatvédelmi tájékoztató - NeoBet1x2

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

 

Hatályos: 2018. február 11. napjától

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a https://neobet1x2.eu weboldal adatkezelését szabályozza. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://neobet1x2.eu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

 

Preambulum

 

Nagykovácsi Zsolt egyéni vállalkozó (E.v.: nyilvántartási száma: 52129885; Adószáma: 68704405-1-36; székhelye: 5091 Tószeg, Széchenyi út 2.) (”Neobet”), mint a neobet1x2.eu domainen elérhető weboldal (”Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

 

A Neobet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül.

 

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalon terméket vásárol, szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le (”Felhasználó”).

 

A Neobet ezúton tájékoztatja Felhasználóit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

 1. A kezelt adatok

 

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Neobet csak azokat az információkat használja fel, amelyek az Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Neobet fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Neobet hivatalos értesítéseiről. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a Weboldalon elérhető termékek és szolgáltatások megvásárlása bizonyos adatok megadásához kötött.

 

 1. Az adatkezelés célja

 

A Felhasználóról a Neobet által nyilvántartott adatok, a Neobet által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Neobet között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja látogatói statisztikák készítése saját, belső célra, illetve az Felhasználókkal való kapcsolattartás.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, melyet e-mail címének megadásával és az ÁSZF elfogadásával ad meg.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A Felhasználó által megadott adatokat a Neobet addig őrzi, amíg azok törlését Felhasználó nem kéri. A látogatottsági statisztikákat a Neobet tárolja.

 

 1. Az adatokhoz hozzáférők köre

 

Az adatokhoz a Neobet minden munkatársa hozzáférhet a Felhasználókkal történő kapcsolattartás és a visszaélések elkerülése végett.

 

 1. A Felhasználó jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése

 

A Felhasználó bármikor jogosult az adatainak helyesbítését kérni, vagy saját felhasználói felületén módosítani azokat. Amennyiben ehhez segítséget kér, a Neobet ügyfélszolgálatán keresztül nyújt ehhez segítséget. Felhasználó bármikor kérheti adatai törlését vagy zárolását. Neobet az ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Felhasználót értesíti.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

A Neobet arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

 

 1. Vonatkozó jogszabályok

 

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

 1. Anonim látogató-azonosítók (cookie, süti)

 

Az Európai Uniós törvények értelmében a Neobet felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. „cookie”-kat, „sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson az igénybe vétel során.

 

A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

 

A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

 

A sütit a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

 1. Kikötés

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

 1. Egyéb

 

Az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban felmerült, illetve azzal összefüggő kérdés esetén, illetve személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatáskérés esetén kérjük, vegye fel a Neobet -el a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

 • Név: Nagykovácsi Zsolt egyéni vállalkozó
 • Székhely: 5091 Tószeg, Széchenyi út 2.
 • Adószám: 68704405-1-36
 • Nyilvántartási szám: 52129885
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: neofita@neobet1x2.eu
 • Telefonos elérhetőség: +36 30/533-22-27
 • Számlaszám: 10404993-67495455-48531042
 • Webtárhelyet biztosító szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt.  2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

<<Vissza a főoldalra